کیفیت آثار، ملاک انتخاب هیئت داوران جشنواره شعر نیاوران