پخش زنده اختتامیه اجلاس پیرغلامان حسینی از شبکه قرآن